Skontaktuj się z nami
kontakt

Orange Retail SA

ul. Szydło 9, 32-085 Modlnica
tel. 12 419 72 00
fax. 12 419 72 26
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XII Gospodarczy KRS;
KRS: 0000281910
NIP: 5130137941
REGON: 120477120
Kapitał zakładowy: 3.897.528 PLN
Rachunek Bankowy:
Alior Bank S.A.
Nr konta:46 2490 0005 0000 4530 6700 2489